วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

กบนอกกะลา ตอน กล้วยไม้ไทย

มีการนำพืชเศรษฐกิจอย่างกล้วยไม้ไทยมาขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ( ตอนที่ 1) 


 

  

   ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น