วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ


อัตราค่าบริการ
ต้น (plants)

ชื่อสกุล (name)
1,000
2,000
3,000
5,000
10,000

ขิง (GINGER)

ดาหลา (TORCH GINGER)
บอนสี (CALADIUM)
ออมเงิน,ทอง,นาค (SYNGONIUM)

8.00
6.50
5.50
4.50
3.50กล้วย (BANANA)
8.00
6.50 
5.50 
5.00
5.50

แก้วหน้าม้า (ALOCASIA)

เดหลี (SPATHIPYLLUM)
สับปะรดกินหัว (ANANUS)
ลิลลี่ (LILY)

9.00


7.50


6.50


5.50


5.50


ฟิโลเดนดรอน (PHILODENDRON)

ซานโตโซมา (XANTHOSOMA)
เปปเปอร์ (PEPEROMIA)
ไม้น้ำ (ANUBIAS)
กล้วยประดับ (FLOWERING BANANA)
ว่านเสน่ห์จันทน์ (HOMALOMENA)

10.00

8.00

7.00

6.00

5.00

หน้าวัวดอก (CUT FLOWER ANTHURIUM)

หน้าวัวใบ (CUT LEAF ANTHURIUM)
สับประรดสี (BROMMELIADS)
10.00
8.50
7.50
6.00
5.00


อโกลนีมา หรือ เขียวหมื่นปี (AGLONEMA)

สาวน้อยประแป้ง (DIEFFENBACHIA)
เฮลิโคเนีย, ธรรมรักษา (HELICONIA)
ลิ้นมังกร (SANSEVIERIA)
หมากผู้หมากเมีย (CORDYLINE)
ว่าน 4 ทิศ (HIPPEASTRUM)
วาสนา, ช่อมรกต, เข็มสามสี (DRACAENA)
คล้า  (CALATHEA)

12.0010.009.008.006.00


หมายเหตุ สำหรับไม้บางประเภทที่โตช้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงการคิดค่าบริการ ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
                    การคิดค่าบริการสำหรับการเพาะเมล็ดไม้ใบ ใช้อัตราเดียวกับการเพาะเมล็ดกล้วยไม้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น