วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

การทดลองการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย

1.ชั่งสารเตรียม Stock 


2.ใช้ปิเปตดูดสารและเติมน้ำตาลทราย


3.ปรับปริมาตร และปรับ pH  (5.6 -5.8)
4.เคี่ยวหลอมวุ้นให้ละลาย

5.เติมฮอร์โมนตามสูตร ms แล้วบรรจุอาหารลงในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

6.นำขวดอาหารลงหม้อนึ่งความดันไอ
7.นึ่งฆ่าเชื้อที่ความดัน  15  ปอนด์/ตารางนิ้ว อุณหภูมิ  121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  15  นาที  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น